Tietosuoja ja rekisteriseloste

Osula works Oy – Tietosuojaseloste

Osula Works Oy (”Osula”) on kevytyrittäjille tarkoitettu laskutuspalvelu, jonka avulla laskutat tehdyn työn ilman omaa yritystä oma.osula.fi-portaalin kautta. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan palvelun käyttäjien, laskutettavien sekä verkkosivustomme vierailijoiden henkilötietojen käsittelyä.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä on Osula Works Oy (y-tunnus: 3330893-3), PL 144, 00121 Helsinki, info@osula.fi.

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Osula-kevytyrittäjyyspalvelun tarjoaminen. Käsittely perustuu palvelun käyttäjien kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon, Osulan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen sekä Osulan oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Oikeutettuina etuina ovat palvelun tarjoaminen, markkinointi ja kehittäminen. Palvelun ja verkkosivustomme kehittämiseen ja kävijätilastointiin käytämme evästeitä hyödyntäviä palveluita, joiden osalta henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

Tarkemmin henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset voidaan jakaa seuraaviin:

 • palvelun tarjoaminen, kuten laskutukseen liittyvä käsittely
 • pääsynhallinta, kuten käyttäjä- ja kirjautumistietojen hallinta
 • palkkahallinto, palkanlaskenta ja kirjanpito
 • työnantajavelvoitteiden hoitaminen, kuten tulorekisteri-ilmoitusten ja ennakonpidätyksen toimittaminen
 • palveluviestintä, myynti ja markkinointi
 • palvelun ja verkkosivuston kehittäminen, kävijätilastointi ja -analytiikka
 • lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen
 • käsiteltävät henkilötiedot ja tietojen lähteet

Henkilötiedot saamme pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään palveluun rekisteröitymisen tai palvelun käytön yhteydessä. Palvelun ja verkkosivujen käytöstä tietoa kerätään automaattisesti.

Käsittelemme seuraaviin henkilötietojen ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • käyttäjien perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • palvelun käyttöön ja asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten käyttäjätunnus, tilinumero, henkilötunnus ja kansallisuus
 • laskutukseen liittyvät tiedot, kuten laskutettavien asiakkaiden yhteystiedot ja laskujen sisältämät tiedot
 • analytiikkatiedot, kuten IP-osoite sekä käyttötiedot koskien verkkosivustoilla vierailua
 • henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja luovutetaan Osulan puolesta toimiville palveluntarjoajille, jotka osallistuvat palvelun tuottamiseen (esimerkiksi IT-palveluntarjoajat sekä taloushallinnon palveluntarjoajat). Luovutamme henkilötietoja lisäksi lakisääteisten työnantajavelvoitteiden mukaisesti viranomaisille, kuten verohallinnolle.

Käsittelemme henkilötietoja pääasiassa Euroopan unionissa (EU) ja Euroopan talousalueella (ETA). Käyttäjien sähköpostiosoitteita ja palvelun käytöstä kerättäviä tilastotietoja käsittelevät palveluntarjoajat käsittelevät näitä tietoja osin myös EU/ETA-alueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirrot perustuvat EU:n komission tekemään päätökseen riittävästä tietosuojan tasosta sekä tarvittaessa EU:n komission hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden ja palveluntarjoajan toteuttamien lisäsuojatoimien käyttöön.

Säilytysaika

Henkilötietojen säilytysaika riippuu palvelun käytöstä, tietojen luonteesta ja käsittelyn tarkoituksesta. Tietojen säilytysaika vaihtelee siten tietojen ja niiden käyttötarkoituksen mukaan. Lähtökohtaisesti palvelun käyttäjien tietoja säilytetään niin kauan, kuin käyttäjä on rekisteröityneenä palveluun. Osaa tiedoista koskee lakisääteinen säilytysaika, ja näitä tietoja säilytetään laissa säädettyjen aikojen mukaisesti. Osaa tiedoista (esimerkiksi analytiikkatiedot ja evästeet) säilytetään lyhyempiä aikoja.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Jos tietosi ovat virheellisiä, voit pyytää niiden oikaisua. Jos käsittely perustuu suostumukseesi, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista sekä erikseen säädetyissä tilanteissa käsittelyn rajoittamista. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Erikseen säädetyissä tilanteissa sinulla on lisäksi oikeus siirtää tietosi järjestelmästä toiseen. Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien kysymysten sekä oikeuksiesi käyttämisen osalta voit olla yhteydessä osoitteeseen info@osula.fi.

Jos katsot henkilötietojesi käsittelyn rikkovan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto (https://www.tietosuoja.fi).