INFO

Mis on kergettevõtlus?

Kergettevõtja on ettevõtja, kuigi tal ei ole tingimata oma ettevõtet ega Y-tunnust. Kergettevõtja esitab müüdud teenuste eest arve oma kliendile arveldusteenust pakkuva ettevõtte vahendusel.

Kes võib olla kergettevõtja?

Kergettevõtjaks võib soovi korral saada igaüks ilma Y-tunnuseta, sest kergettevõtluseks pole vaja muud, kui registreerumist Osulas. Registreerumine on tasuta ja teenustasu arvestatakse ainult töö eest hüvitise maksmisel.

MIDA VAJA ON

  • Soome isikukood ja maksukaart (Rahvastikuregister ja Maksuamet)
  • Kontonumber IBANi kujul

Kergettevõtjana tegutsedes PIDAGE SILMAS järgmist

  • Ehitusvaldkonnas töötades võite OmaOsulas maha arvata sissetuleku hankimisega seotud kulud (sõidukulud, päevarahad, majutuskulud) juba tasu maksmise etapis. Nii saate maksusoodustust kasutada kohe – ehk maksate vähem makse! Te peate siiski need ka ise kord aastas tuludeklaratsioonis deklareerima.
  • Soomes on teil ehitusobjektidel vaja isiklikku rinnakaarti. Saate selle Osulast – tasuta!

Kuidas arveldusteenus töötab?

  • Leppige tehtavas töös ja selle eest makstavas tasus kliendiga kokku
  • Registreeruge tasuta teenuses Oma Osula ja sisestage vajalikud andmed.
  • Teostage töö ja täitke tööajatabel
  • Koostage Oma Osulas arve
  • Klient tasub arve Osula kontole
  • Osula arvestab teile tasu tehtud töö eest, teeme vajalikud mahaarvamised ja peame need kinni. 

Mul on vaja tehtud töö eest arve esitada. Kas ma saan seda kohe teha?

Jah! Registreeruge teenuses Oma Osula. Sisestades seal andmed enda ja oma kliendi kohta, saate kohe esitada ka arve. Kui klient arve tasub, arvestame teile tasu töö eest ja kanname selle teie kontole.

AGA KUI MINU TÖÖ EEST EI OLDA NÕUS MAKSMA?

Soovitame kõigil sõlmida töövõtuleping, milles on sätestatud tehtav töö ja tööobjekt. Suuline leping on sageli piisav, aga meie kaudu saate ka töövõtulepingu blanketi. Meie kaudu saab korraldada ka sissenõudmise, kui laekumine viibib. Lisateavet saab meie klienditeenindusest: info@osula.fi

KUST MA SAAN MAKSUKAARDI?

Saate maksukaardi lihtsalt alla laadida, logides sisse teeninduses OmaVero.

OLEME SÕLMIMAS LEPINGUT KERGETTEVÕTJAGA. MILLISEID TÕENDEID KERGETTEVÕTJA KOHTA TULEB HANKIDA?

Tellija peab hankima tõendeid ka kergettevõtja kohustuste täitmise kohta. Tõendeid ei saa kergettevõtja nimel anda arveldusteenuse pakkuja.

Kui lepingulist tööd teostab ainult kergettevõtja ise, kohaldatakse tellijavastutuse seadust juhul, kui tegemist on ehitusvaldkonda kuuluva tööga. Enamasti puudub kergettevõtjatel Y-tunnus ja teda ei ole kantud tulumaksu ettemaksuregistrisse, käibemaksukohustuslaste registrisse, tööandjate registrisse ega äriregistrisse. Sel juhul palub tellija teiselt lepingupoolelt vabas vormis kinnituse selle kohta, et teda ei ole kantud Maksuameti registritesse ega äriregistrisse. Kui kergettevõtjal puudub Y-tunnus, ei märgita seda avalikku maksuvõlgade registrisse. Tellija peab paluma tõendit maksude tasumise kohta otse teiselt lepingupoolelt. Kergettevõtja saab tõendi enda maksude tasumise kohta või maksuvõla tõendi näiteks Maksuameti e-teeninduse OmaVero lehelt.

Kui töid teostab tellijale kergettevõtja töötaja, kohaldatakse tellijavastutuse seadust ka nende lepingute puhul, mis ei ole seotud
ehitusvaldkonnaga. Tellija peab sel juhul hankima lisaks eelmainitud tõenditele tõendi töötaja pensionikindlustuse
kohta, kohaldatava kollektiivlepingu või omavahel kokku lepitud töötingimuste kohta, töötervishoiu korralduse
kohta ja ehitusvaldkonnas lisaks tõendi õnnetusjuhtumikindlustuse kohta.

YHTEYSTIEDOT

© All rights reserved OSULA OSK 2020